తన్నుకున్న అక్షయ్ కుమార్, రోహిత్ శెట్టి.. ఎందుకో తెలిస్తే నవ్వడం ఖాయం..

న్యూస్ ని న్యూ సెన్స్ చేస్తున్నారు అంటే బహుశా ఇదేనేమో…! జరిగిన వార్తను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రజెంట్ చేయకుండా ఓ వెబ్ సైట్ అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించింది. ఆ వెబ్ సైట్ కి తగిన రీతిలో...
error: