సోషల్ మీడియాలో మనం చేసే ప్రతిదీ చట్టబధ్ధమేనా?

1.# స్క్రీన్_షాట్: మనం మొబైల్ లో చాటింగ్ నో లేదా ఇంకా ఇంకేదైనా పిక్చర్ నో లేదా ఏదైనా వీడియోనో అవసరం అనిపిస్తే స్క్రీన్ షాట్ చేస్తాం.అయితే ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీయడం నేరం.ఒక...