ఆది నీకు సిగ్గుందా? కామెడీ షోలో జాఫర్ సీరియస్ క్వశ్చన్

కొత్త సంవత్సరం వేడుకల్లో భాగంగా ఈటీవీలోని మల్లెమాల ప్రొడక్షన్ ఆడవారి పార్టీలకి అర్ధాలే వేరులే అనే కామెడీ షో చేస్తోంది. డిసెంబర్ 31 రాత్రి 9.30 గంటలకు ప్రసారం కాబోయే ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి...